Posts Tagged "spotkanie firmowe"

Spotkanie firmowe w górach jako produkt.

Rynek biznesowy ma się całkiem dobrze. Pomijając lekkie wahania, można powiedzieć że jest bardzo dobrze. Podobnie jak w każdym innym typie rynku, również tutaj występuje popyt i podaż, a przedmiotem transakcji może być produkt i/ lub usługa. W przypadku rynku biznesowego popyt reprezentują firmy (np. mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), które korzystają z usług swoich kontrahentów (np. dostawców, firm szkoleniowych, itp) reprezentujących podaż. Przedmiotem transakcji może być zarówno konkretny produkt, taki jak materiały biurowe lub usługa na przykład organizacja spotkania firmowego. Zajmijmy się tym drugim. Spotkania firmowe to termin bardzo szeroki. Definiuje się je jako każdą formę spotkania organizowaną przez firmę. W tej kategorii mieszczą się...

read more