Posts made in Sierpień, 2015

Rynek konferencyjny w Polsce.

Opiniotwórczy magazyn biznesowy w 2014r. opublikował raport dotyczący rynku konferencyjnego w Polsce. Raport składa się z dwóch obszernych części, w których przedstawiono kluczowe dla branży informacje. W pierwszej opublikowano dane dotyczące: oferty ośrodków konferencyjnych, rodzajów spotkań biznesowych oraz ich liczby. Cześć druga skupia się na tak ważnych aspektach jak: źródło pozyskiwania klientów, wysokość wydatków poniesionych na promocję, oczekiwania i pytania organizatorów konferencji. Uważamy, że po zapoznaniu się z całością artykułu i wnioskami jakie się nasuwają obiekt konferncyjno-szkoleniowy z łatwością stworzy idealną ofertę, którą z łatwością sprzeda. Najciekawsze w naszej opinii wnioski wynikające z raportu. Sposób pozyskiwania klientów – ok. 87%...

read more